hatria-hatriaobchodonline@msn.com

Obchodní podmínky

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat. Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno Emailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte Emailem na sanjet@sanjet.cz nebo telefonicky na tel. č. 603 177 127 - pro celou ČR.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem 367/2000 Sb.

V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedcí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena ssnížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy. V případě online platby pomocí eBanky tvoří poplatek 1% ze zaplacené zálohy.

Zrušení objednávky ze strany SANJET.

  1. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  2. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  3. změnila se výrazným způsobem jeho cena

V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně zkontaktuje emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

Pokud jste již za zboží zaplatili (GSM banking, bankovním převodem) a výsledná částka bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (první pracovní den po dnu Vaší platby). V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Platba za zboží

V současné době je možné zboží hradit následujícími způsoby:

  1. V hotovosti - při převzetí dobírky nebo při osobním odběru
  2. Bankovním převodem - na základě zálohového listu nebo faktury (viz. platební podmínky) platba převodem . Platba převodem je přístupná všem firemním zákazníkům (je třeba zadat IČO + DIČ). Výjimku tvoří firmy v konkurzu a známí notoričtí neplatiči. Splatnost faktur pro platbu převodem je 14 dnů ode dne vystavení. Den vystavení je stejný jako den odeslání. V případě nesplacení faktur v stanoveném termínu zaniká zákazníkovi nárok na veškeré slevy. Za každý den po splatnosti faktury je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu 0,05 procenta z celkové dlužné částky. Tato pokuta může být na základě dohody zrušena.

Expedice zboží

Zboží expedujeme v pracovní dny. Termín expedice je zavislý na skladovém stavu zboží.

Uváděné termíny vycházejí z informací o našich skladových zásobách a dále z informací poskytovaných dodavateli, dovozci a výrobci a proto termíny nejsou závazné, ale pouze předpokládané.

Vrácení zboží

Vrácení zboží je možné v souladu s reklamačním řádem.

I přes maximální snahu o přesnost popisů a uvádění technických parametrů jsou případné chyby v popisu vyhrazeny.

Záruční list

U záručního listu není při zaslání zboží na dobírku vyplněno datum. Je to z důvodu, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od spediční firmy nebo pošty. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, doplňte datum v ZL podle data převzetí zásilky, nebo zašlete záruční list výrobce s potvrzením o převzetí zásilky s uvedeným datem převzetí na naši adresu a následně Vám bude vyplněný a potvrzený ZL doručen zpět. Důležité: K ZL výrobce si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu). Datum na ZL musí odpovídat datu vystavení dokladu s posunem na dobu přepravy zboží.

Zpět
Hledej
Podle typu
Novinky Hatria  [více]
Přihlásit se